Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
КАКВО СЕ СЛУЧВА С ОТРАБОТЕНИТЕ МОТОРНИ МАСЛА?
08.10.2013

 

Източник: БНТhttp://bnt.bg/bg/news/view/109438/kakvo_se_sluchva_s_otrabotenite_motorni_masla)

 

 След смяна автомобилните масла са канцерогенни и трябва да се предават за преработване в специални фирми. Към това апелират от Българската асоциация по рециклиране, разтревожени от практиката хората да използват отработените масла за отопление. Според пулмолози в тези случаи има риск да се предизвикат хронични проблеми и дори рак на белите дробове.

 

Въпреки че сервизите имат специално оборудване за съхранение на маслата след смяна, това трудно стимулира онези, които все пак са избрали евтин начин да се отопляват.


"Има случаи, когато хората искат да си вземат старото масло и тогава с техни съдове събираме и им го даваме", сподели автомобилен монтьор. "В нашият сервиз събираме разделно и се събира в специализирани контейнери. след това си идва фирма, която си ги извозва", добави още той.

 

Използването на отработеното масло в печките, котлите и други горивни инсталации, насища въздуха с вредни серни съединения.


"Има риск за здравето на хората, които се отопляват по този алтернативен начин и той се състои в увреждане на бронхиалното дърво, увреждане на алвеолите и различни хронични заболявания, които в крайна сметка водят до хронична дихателна недостатъчност", предупреждават лекарите.


Отработени масла не трябва да се изхвърлят в природата, защото по данни на Българската асоциацията по рециклиране изливането на литър отработено масло може да замърси 1 милион кубични метра вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м. Така се възпрепятства достъпа на кислород до водата и почвата.

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
30.09.2013

Източник:  capital.bg


Заради рестриктивните му текстове площадките за скрап са под санитарния минимум 

Пет организации на бизнеса в металургичната индустрия - Българската стопанска камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс" настояват в писма до Министерството на околната среда и водите спешно да бъде променен законът за управление на отпадъците.Екипът на ведомството смята, че действащата нормативна база ограничава търговията с черни и цветни метали и затруднява преработващата индустрия, и започва обществено обсъждане на промени. Браншът е и един от проблемните, отбелязани в мерките на вицепремиера Даниела Бобева за борба с бюрокрацията. По закона група депутати от миналия парламент сезираха и Конституционния съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.  

Сектор пред закриване

Вътрешният министър на ГЕРБ Цветан Цветанов беше един от авторите на действащите от миналата година текстове, чиято цел беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може МВР да ограничи кражбите на метали. Пред бранша бяха поставени непосилни условия за работа, по-тежки и от фирмите, които работят с опасни отпадъци. Голяма част от участниците на него отпаднаха, а МВР така и не успя да контролира, защото част от фирмите преминаха в сивия сектор. 

Бизнес организациите отчитат, че от 2300 броят на площадките е намалял с 65% и вече е около 900. Според индустрията санитарният минимум е поне около 1200 - 1400 обекта. Сегашното състояние заплашва с липса на суровини металургичната индустрия, отпадъците не се оползотворяват достатъчно и цели области са застрашени от безконтролно замърсяване. От миналата година над 7000 работници и служители в рециклиращата индустрия са загубили работата си, а по време на тежка икономическа криза фирмите са били принудени да направят допълнителни инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудване на площадки и за банкови гаранции.

За да работи на територията на всяка от 16-те регионални инспекции по опазване на околната среда, компанията трябва да внесе по 25 хил. лв. гаранция, като отделно от това има такса от 5000 лв. за всяка площадка за събиране на метални отпадъци. От петте организации отчитат, че оборотите в сектора са намалели с над 30-40% само заради действието на закона, а взаимната задлъжнялост се е увеличила. Появил се е и нелегален превоз на отпадъци към съседните държави. 

Мерки за облекчаване

Организациите на бизнеса предлагат няколко основни промени в закона. Първата от тях е да отпадне текстът, според който физическите лица са длъжни да предават отпадъците си безплатно и само на общински площадки или чрез компании за разделно събиране на отпадъци. Неправителствените организации предлагат да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци, тъй като сумите са малки и в част от случаите не покриват банковите такси за теглене и поддържане на карти. 

Самият режим за работа с отпадъци трябва да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци, а банковата гаранция да бъде намалена, предлагат още комп
 

 

ОТОПЛЕНИЕТО С ОТРАБОТЕНИ АВТОМОБИЛНИ МАСЛА ПРИЧИНЯВА РАК
25.09.2013

Източник:  fakti.bg

 

Всяка година 4 от 10 българи страдат от заболявания на дихателната система, само през миналата година новите пациенти с онкологични заболявания са около 34 хиляди души.

 

Една от причините за това е, че отработените масла от автомобилите след отстраняването им се използват повторно за отопление. Печките, котлите и останалите горивни инсталации не са пригодени да пазят въздуха и в него се отделят силно токсични съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни, предупреждават от Българската асоциация по рециклиране.

 

В България се събират едва около 11.5 хиляди тона отработени масла. През летните месеци са предадени около 70% от тях, докато през зимните – останалите 30%. Драстичното намаляване на изкупуваните отпадъци през зимата се дължи най-вероятно на това, че големи количества  отработено масло се използват нерегламентирано за отопление.

 

Често смяната на моторни масла се извършва от собствениците на автомобили на нерегламентирани места, извън специализираните пунктовете, а това  затруднява събирането им. 

 

В допълнение на смяната на масла на нерегламентирани места, огромна част от пунктовете и автосервизите не предават отработените масла за рециклиране, а ги използват за отопление, което е изключително опасно, предупреждават от асоциацията.

 

Фактите:

- Пет  литра масло при неконтролирано изгаряне, най-често чрез незаконно добавяне на отработени масла към горивата, замърсяват въздуха, който един човек може да диша в продължение на 3 години.

- Един литър отработено масло може да замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м.

 

В момента голяма част от старите масла се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии, които използват или печки самоделки, или забранени за употреба в страната отоплителни тела.

 

В България има само две фирми, които рециклират опасните отпадъци от отработени масла. Те използват технология, при която се получава базово масло, който може да се използват в процеса на производство на нови масла за автомобилната индустрия и промишлеността.

 

Има изградена система за събиране на стари масла в България, която включва както мобилни групи за събирането им, така и множество площадки, на които собствениците на отработени масла могат да ги предадат срещу заплащане. В момента за килограм старо масло се заплащат около 60 – 70 стотинки.

 

 

* "Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, което вече не е годно за употреба, включително отработени моторни и трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла.

СТАРИТЕ МАСЛА МАСОВО НЕ СЕ РЕЦИКЛИРАТ
25.09.2013

Източник:  capital.bg

 

Масово отработените масла от коли и машини се използват за отопление или се изхвърлят директно в околната среда, независимо че по закон 40% от пуснатите на пазара количества трябва да се събират и рециклират. Това сигнализираха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според тях това е много опасна практика, тъй като при изгарянето на маслата се отделят силно токсични вещества, които са опасни за здравето. От асоциацията настояват за засилване на контрола по веригата от мястото, където се генерират стари масла, до площадките за събиране и оползотворяване.


Капацитет има, култура - не
По данни на БАР в България се събират едва около 11.5 хил. тона отработени масла годишно, които се рециклират от две компании - "Лубрика" в Русе и цеха на "Полихим - СС" в Луковит. Предприятията използват технология, при която се получава базово масло, което може да се използва за производството на нови масла за автомобилната индустрия и промишлеността. Проблемът обаче не е във възможностите за преработка, а в събирането на отработените места, казаха от "Полихим - СС". "Имаме капацитет да преработваме по 50 тона на денонощие, но в България няма култура за събиране на отпадъци за рециклиране - както на хартия, пластмаса и метал, така и на отработени масла", коментира управителят на дружеството Силвия Стефанова. По думите й много генератори на масла не ги предават за рециклиране. Това засяга както голяма част от предприятията, които подменят маслата на машините си, така и автосервизите.


В страната има изградена система за събиране на стари масла, която включва както мобилни групи, така и площадки, където собствениците могат да предадат отработените масла срещу заплащане, казаха от БАР. В момента за килограм старо масло се заплащат около 60-70 стотинки.


Мръсно и токсично
Заради липсата на адекватен контрол обаче старите масла много често се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии. В същото време печките, котлите и горивните инсталации не са пригодени да пречистват отделящите се токсични серни съединения, които не само замърсяват околната среда, но са и канцерогенни, казаха от асоциацията. Тази практика се доказва от факта, че около 70% от събраните стари масла са предадени през лятото, докато през зимните месеци се събират останалите 30%. "Драстичното намаляване на изкупуваните отпадъци през зимата се дължи най-вероятно на това, че големи количества отработено масло се използват нерегламентирано за отопление", казаха от БАР. Оттам посочиха, че при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло се замърсява въздух, който един човек може да диша в продължение на 3 години.

 


Отделно от това собствениците на коли често изхвърлят старите си масла на случайни места. По данни на БАР един литър отработено масло може да замърси 1 млн. куб.м вода, като образува петно с размер 4000 кв.м, ако попадне във воден басейн.

НАД 22 МЛН. ЛВ. В СЕКТОРА НА ОТПАДЪЦИТЕ СА БЛОКИРАНИ КАТО ГАРАНЦИИ
10.09.2013

Източник:  inews.bg

 

Действащият Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ е пример за регулация, отблъскваща инвеститорите и затрудняваща дейността на стопанските субекти, се посочва в позиция на Българската асоциация по рециклиране /БАР/ по повод навършването на една година от влезлите в сила законодателни промени в сектора.

 

Преди започване на дейност, фирмите трябва да представят банкова гаранция по 25 000 лева пред всяка регионална екоинспекция на територията, на която ще осъществяват дейност, както и по 5 000 лева за всяка площадка, съобщава БТА.

 

Така към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на банкови гаранции в сектора, посочват от БАР. Банковите гаранции и административните тежести са довели до намаляване на площадките за предаване на черни и цветни метали.  

 

Площадките, които отговарят на законовите изисквания към момента са 889, при 2372 към януари 2012 г., допълват от БАР. Голяма част от закритите площадки са в "сивия" сектор, а по-малкият им брой е предпоставка отпадъците да се изхвърлят на нерегламентирани сметища.

 

Представителите му твърдят още, че законовите рестрикции са станали причина за  намаляване на оборота на компаниите с 30-40% спрямо 2011 г., както и за освобождаването от работа на над 10 000 души.

 


От бранша искат промени в ЗУО и намаляване на банковите  гаранции до 10 хил. лева. Преди месец от МОСВ заявиха готовност  да организират публична дискусия за предстоящите промени в  законодателството.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)