Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
"...По-сурови наказания за изкупвачите на крадени черни и цветни материали, поискаха от Българската асоциация по рециклиране..."
28.01.2014

Източник: БНТ1 http://bnt.bg/news/ikonomika/12-mln-leva-v-nezakonniya-biznes-s-cherni-i-tsvetni-metali

 12 млн. лева в незаконния бизнес с черни и цветни метали

По-сурови наказания за изкупвачите на крадени черни и цветни материали, сред които са стотици нелегални площадки и леярни. Това поискаха днес от Българската асоциация по рециклиране на организирана от Национален всекидневник кръгла маса “Терор на релси”. От  Железопътна Инфраструктура и БДЖ, които на година понасят загуби за десетки милиони лева подкрепиха предложението.

Въпреки, че България е една от страните в Европа с най-рестриктивен закон за управлението на отпадъци, част от проблема с незаконната търговия на метали се крие в Наказателния кодекс. Причината – за изкупвачите, които приемат нелегален метал има наказание затвор до 5 години, но при лицензионен режим. От миналата пролет обаче те са с разрешителни:

Борислав Малинов – председател на Българската асоциация по ециклиране: “Поради тази причина, който и да хванат контролните органи, те не могат да го накажат по НК, защото няма съществуващ текст, който да отговаря на реалната нормативна уредба в страната.”

От БДЖ се оплакаха, че крадците посягат дори на товарите им със скрап. От превозвача и от НКЖИ са притеснени и от това, че кражбите на дори на един болт от релса, вагон или локомотив може да струва живота на много хора:

Милчо Ламбрев – изп.директор на НКЖИ: “Ситуацията през последните 3 години – положението наистина е трагично!”

Антон Гинев – зам.-министър на транспорта: “Надяваме се много силно, че Народното събрание ще приеме тези поправки. По който начин да се направи решителна крачка за прекратяване на този феномен – кражбите!”

От МВР предупредиха крадците на метали, че ще си имат големи неприятности с полицията, тъй като  ж.п. инфраструктурата е част от Националната сигурност.

Светослав Лазаров – гл.секретар на МВР: “Би могло да се помисли в Наказателния кодекс за едно прецизно детайлизиране за тези части и елементи от транспортната, съобщителната или електроенергийната инфраструктура, чието нарушено функциониране на практика би застрашило живота и нанася огромни щети върху стопанството, които са далеч от реалната стойност на самите елементи.”

 

Оборотът от незаконния бизнес от цветни и черни метали на година се изчислява на около 12 млн. лева.

Предаването на метален скрап е намаляло с до 40%
09.12.2013

Източник: http://economic.bg/news/26481/1/1/Predavaneto-na-metalen-skrap-e-namalyalo-s-do-40.html

Хората, които се занимават със събиране и предаване на отпадъци през последната година се пренасочиха към събирането на хартия и пластмаса, обявиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според сега действащия нов Закон за управление на отпадъците най-големите площадки, на които се събират и метални отпадъци, се преместиха в промишлените райони на градовете и към тях бяха предявени тежки законови изисквания - банкови гаранции, видеонаблюдение, санкции от 30 до 100 хиляди лева.

Така ако през 2012 г. имаше 2 300 площадки за отпадъци, на които можеха да се предават черни и цветни метали, сега техният брой е 900, под санитарния минимум от 1200, необходими за това България да бъде чиста и да изпълнява целите на оползотворяване на отпадъците.
 В същото време пунктовете за пластмаса, хартия и стъкло не са на разрешителен режим и те останаха в жилищните зони.
Заради намалелия брой площадки и поради пренасочването на събирачите на отпадъци към хартията и пластмасата, доставките на метален скрап намаляха с 30-40% през втората половина на 2013 г.
Само площадките и малките пунктове за хартия, пластмаса и стъкло в селата, малките и големите градове, в момента са над 1 000. При площадките за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали делът на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло е около 40% от предадените отпадъци. През последната година цената на вторичните суровини - отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло се увеличи и около 150 хиляди души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, а голяма част от гражданите се възползват от възможността да получат пари срещу своите стари вестници, пластмасови опаковки, пластмасови детски играчки и др. Инвестицията в една малка площадка за предаване на хартия и пластмаса е около 20 000 лв, за средна - около 100 000 лв., защото на нея има преси и контейнери за обработване на отпадъците, и камиони за транспорт. Инвестициите в големите площадки за отпадъци достигат около 2 млн. лева.

В предложените проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има залегнали предложения, в които се настоява площадките за пластмаса  и хартия също да бъдат разположени в промишлените райони с мотив, че по този начин ще намалеят кражбите на отпадъци от цветните контейнери. В съдовете за разделно събиране попадат общо около 20% от отпадъците от домакинства и фирми. Съществува предложение за промяна в закона, което да забрани напълно гражданите да предават срещу заплащане отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, като единствената възможност, която е предложена, е да ги изхвърлят в контейнерите за разделно събиране. Приемането на този текст директно ще лиши от приходи над 150 хил. души в цялата страна, ще затвори възможността на гражданите да получават пари срещу вторичните си суровини и ще породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват  тези отпадъци.

 

Промени в Закона за управление на отпадъците могат да лишат всички, които предават хартия, стъкло и пластмаса от препитание
09.12.2013

Източник:http://www.ruseinfo.net/news_121198.html   

 

Хората, които се занимават със събиране и предаване на отпадъци през последната година се пренасочиха към събирането на хартия и пластмаса, тъй като според сега действащия нов Закон за управление на отпадъците най-големите площадки, на които се събират и метални отпадъци, се преместиха в промишлените райони на градовете и към тях бяха предявени тежки законови изисквания – банкови гаранции, видеонаблюдение, санкции от 30 до 100 хиляди лева.

Така ако през 2012 г. имаше 2 300 площадки за отпадъци, на които можеха да се предават черни и цветни метали, сега техният брой е 900, под санитарния минимум от 1200, необходими за това България да бъде чиста и да изпълнява целите на оползотворяване на отпадъците.
В същото време пунктовете за пластмаса, хартия и стъкло не са на разрешителен режим и те останаха в жилищните зони.
Заради намалелия брой площадки и поради пренасочването на събирачите на отпадъци към хартията и пластмасата, доставките на метален скрап намаляха с 30-40% през втората половина на 2013 г.
Само площадките и малките пунктове за хартия, пластмаса и стъкло в селата, малките и големите градове, в момента са над 1 000. При площадките за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали делът на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло е около 40% от предадените отпадъци. През последната година цената на вторичните суровини – отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло се увеличи и около 150 хиляди души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, а голяма част от гражданите се възползват от възможността да получат пари срещу своите стари вестници, пластмасови опаковки, пластмасови детски играчки и др. Инвестицията в една малка площадка за предаване на хартия и пластмаса е около 20 000 лв, за средна – около 100 000 лв., защото на нея има преси и контейнери за обработване на отпадъците, и камиони за транспорт. Инвестициите в големите площадки за отпадъци достигат около 2 млн. лева.
В предложените проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има залегнали предложения, в които се настоява площадките за пластмаса и хартия също да бъдат разположени в промишлените райони с мотив, че по този начин ще намалеят кражбите на отпадъци от цветните контейнери. В съдовете за разделно събиране попадат общо около 20% от отпадъците от домакинства и фирми. Съществува предложение за промяна в закона, което да забрани напълно гражданите да предават срещу заплащане отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, като единствената възможност, която е предложена, е да ги изхвърлят в контейнерите за разделно събиране. Приемането на този текст директно ще лиши от приходи над 150 хил. души в цялата страна, ще затвори възможността на гражданите да получават пари срещу вторичните си суровини и ще породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват тези отпадъци.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ОТРАБОТЕНИТЕ МОТОРНИ МАСЛА?
08.10.2013

 

Източник: БНТhttp://bnt.bg/bg/news/view/109438/kakvo_se_sluchva_s_otrabotenite_motorni_masla)

 

 След смяна автомобилните масла са канцерогенни и трябва да се предават за преработване в специални фирми. Към това апелират от Българската асоциация по рециклиране, разтревожени от практиката хората да използват отработените масла за отопление. Според пулмолози в тези случаи има риск да се предизвикат хронични проблеми и дори рак на белите дробове.

 

Въпреки че сервизите имат специално оборудване за съхранение на маслата след смяна, това трудно стимулира онези, които все пак са избрали евтин начин да се отопляват.


"Има случаи, когато хората искат да си вземат старото масло и тогава с техни съдове събираме и им го даваме", сподели автомобилен монтьор. "В нашият сервиз събираме разделно и се събира в специализирани контейнери. след това си идва фирма, която си ги извозва", добави още той.

 

Използването на отработеното масло в печките, котлите и други горивни инсталации, насища въздуха с вредни серни съединения.


"Има риск за здравето на хората, които се отопляват по този алтернативен начин и той се състои в увреждане на бронхиалното дърво, увреждане на алвеолите и различни хронични заболявания, които в крайна сметка водят до хронична дихателна недостатъчност", предупреждават лекарите.


Отработени масла не трябва да се изхвърлят в природата, защото по данни на Българската асоциацията по рециклиране изливането на литър отработено масло може да замърси 1 милион кубични метра вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м. Така се възпрепятства достъпа на кислород до водата и почвата.

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
30.09.2013

Източник:  capital.bg


Заради рестриктивните му текстове площадките за скрап са под санитарния минимум 

Пет организации на бизнеса в металургичната индустрия - Българската стопанска камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс" настояват в писма до Министерството на околната среда и водите спешно да бъде променен законът за управление на отпадъците.Екипът на ведомството смята, че действащата нормативна база ограничава търговията с черни и цветни метали и затруднява преработващата индустрия, и започва обществено обсъждане на промени. Браншът е и един от проблемните, отбелязани в мерките на вицепремиера Даниела Бобева за борба с бюрокрацията. По закона група депутати от миналия парламент сезираха и Конституционния съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.  

Сектор пред закриване

Вътрешният министър на ГЕРБ Цветан Цветанов беше един от авторите на действащите от миналата година текстове, чиято цел беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може МВР да ограничи кражбите на метали. Пред бранша бяха поставени непосилни условия за работа, по-тежки и от фирмите, които работят с опасни отпадъци. Голяма част от участниците на него отпаднаха, а МВР така и не успя да контролира, защото част от фирмите преминаха в сивия сектор. 

Бизнес организациите отчитат, че от 2300 броят на площадките е намалял с 65% и вече е около 900. Според индустрията санитарният минимум е поне около 1200 - 1400 обекта. Сегашното състояние заплашва с липса на суровини металургичната индустрия, отпадъците не се оползотворяват достатъчно и цели области са застрашени от безконтролно замърсяване. От миналата година над 7000 работници и служители в рециклиращата индустрия са загубили работата си, а по време на тежка икономическа криза фирмите са били принудени да направят допълнителни инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудване на площадки и за банкови гаранции.

За да работи на територията на всяка от 16-те регионални инспекции по опазване на околната среда, компанията трябва да внесе по 25 хил. лв. гаранция, като отделно от това има такса от 5000 лв. за всяка площадка за събиране на метални отпадъци. От петте организации отчитат, че оборотите в сектора са намалели с над 30-40% само заради действието на закона, а взаимната задлъжнялост се е увеличила. Появил се е и нелегален превоз на отпадъци към съседните държави. 

Мерки за облекчаване

Организациите на бизнеса предлагат няколко основни промени в закона. Първата от тях е да отпадне текстът, според който физическите лица са длъжни да предават отпадъците си безплатно и само на общински площадки или чрез компании за разделно събиране на отпадъци. Неправителствените организации предлагат да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци, тъй като сумите са малки и в част от случаите не покриват банковите такси за теглене и поддържане на карти. 

Самият режим за работа с отпадъци трябва да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци, а банковата гаранция да бъде намалена, предлагат още комп
 

 

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)