Контакти
Адрес:
София 1309, бул. "Александър Стамболийски" № 205, блок Б, ет. 2, офис 224Б
Телефон: +359 2 953 32 88
Факс: +359 2 953 33 87
Чрез приложената по-долу форма за обратна връзка можете и да изпращате сигнали за нарушения.
За да бъде проучен сигналът Ви, е необходимо да посочите имената си и телефон за връзка. Анонимността Ви ще бъде гарантирана!
Информираме Ви, че съгласно чл. 403, ал.1, т.1 от Кодекса на труда "Контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнала за нарушение"
Предварително Ви благодарим за смелостта и активната гражданска позиция!
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)