Модерното управление на отпадъци!"Музеите запазват миналото. Рециклирането запазва бъдещето."   (Т. Ансонс)

Последни новини
Писмо до лидера на ПП ГЕРБ Б.Борисов с искане за среща за решаване...
17.07.2014г.

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ГЕРБ“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Обръщаме се към Вас с молба за среща и разговор по повод гласуването на внесения с 454-01-77/27.06.2014...

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ - метални отпадъци - промени в ЗУО
10.07.2014г.

На 13 юли 2014 г. влизат в сила разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се въвежда безкасово плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и физическите лица се задължават да предават...

ОТГОВОР НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА Г-ЖА ЕВДОКИЯ МАНЕВА
18.07.2014г.

Уважаеми колеги,     Във връзка с  „Отворено писмо” на г-жа Евдокия Манева, публикувано на 16.07.2014 г. от  „МЕНИДЖЪР” www.manager.bg се възползваме от правото...

Предстоящи събития
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Via Expo - Your Business Development Partner Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР