Модерното управление на отпадъци!"Музеите запазват миналото. Рециклирането запазва бъдещето."   (Т. Ансонс)

Последни новини
ОТГОВОР НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА Г-ЖА ЕВДОКИЯ МАНЕВА
18.07.2014г.

Уважаеми колеги,     Във връзка с  „Отворено писмо” на г-жа Евдокия Манева, публикувано на 16.07.2014 г. от  „МЕНИДЖЪР” www.manager.bg се възползваме от правото...

Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от...
07.08.2014г.

Министерство на околната среда и водите състави указания, с които временно да се регламентира възможността на физически лица да продължат да предават битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадки на лица,...

Писмо до лидера на ПП ГЕРБ Б.Борисов с искане за среща за решаване...
17.07.2014г.

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ГЕРБ“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Обръщаме се към Вас с молба за среща и разговор по повод гласуването на внесения с 454-01-77/27.06.2014...

Предстоящи събития
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Via Expo - Your Business Development Partner Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР