Модерното управление на отпадъци!"Музеите запазват миналото. Рециклирането запазва бъдещето."   (Т. Ансонс)

Последни новини
Общо събрание на БАР - 12 декември 2014 г.
10.11.2014г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ” - гр. София, бул. „Витоша” № 126, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на БАР, на 12.12.2014...

Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от...
07.08.2014г.

Министерство на околната среда и водите състави указания, с които временно да се регламентира възможността на физически лица да продължат да предават битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадки на лица,...

Писмо до лидера на ПП ГЕРБ Б.Борисов с искане за среща за решаване...
17.07.2014г.

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ГЕРБ“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Обръщаме се към Вас с молба за среща и разговор по повод гласуването на внесения с 454-01-77/27.06.2014...

Предстоящи събития
На 12.12.2014 ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ...
г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ” - гр. София,...

За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Via Expo - Your Business Development Partner Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР